zum Inhalt zur Navigation zur Suche

20 Jahre soziale Sicherheit ... unsere Reise geht weiter! Zur Zeitreise durch den FSW.

Fond Socijalni Beč – 365 dana godišnje u Vašoj blizini

Biti tu za ljude u teškim životnim situacijama – to je zadaća Fonds Soziales Wien [Fonda Socijalni Beč]. S pomoći po mjeri, koja se može pružiti svakome, on godišnje približno 142.000 Bečanki i Bečana podupire u savladavanju svakodnevice i doprinosi poboljšanju kakvoće njihovih života, te kakvoće života njihovih bližnjih. Velik dio njih uživa potporu na području njege i skrbi: kod kuće, u dnevnim centrima za starije osobe u njihovoj blizini ili u jednom od domova za stanovanje i njegu Grada Beča. Osobe s posebnim potrebama uživaju raznovrsnu i doživotnu skrb, primjerice kroz rano poticanje djece, školsku integraciju, profesionalnu kvalifikaciju i radnu integraciju, te stanovanje uz punu ili djelomičnu skrb. Cilj je da se može voditi što samostalniji život. Bečani i Bečanke bez stana ili prebivališta koriste ponudu dnevnih centara, noćnih svratišta ili prijelaznih stambenih kuća. Nadalje, tu su usluge za izbjeglice i ljude s dužničkom problematikom. Sve te usluge planira, posreduje i potiče Fonds Soziales Wien, po nalogu Grada Beča. U suradnji s oko 170 partnerskih organizacija on čini gustu socijalnu mrežu i brine da se sve Bečanke i svi Bečani u svojem gradu osjećaju socijalno sigurno i dobro.

Ovako nas možete kontaktirati:

Prvo kontaktno mjesto je FSW-ov telefon za klijente: Na broju 01/24 5 24 naši će Vas suradnici i suradnice svakodnevno od 8:00 do 20:00 sati – uključujući vikende i blagdane – informirati o njezi i skrbi, kao i o životu s posebnim potrebama. Na tom broju mogu se naručiti i brojne besplatne brošure. U našim savjetodavnim centrima uz osobno i individualno savjetovanje organiziraju se i potrebne usluge.