zum Inhalt zur Navigation zur Suche

Vaš račun (Ihre Vorschreibung)

Vaš račun sadrži pregled Vašeg doprinosa troškovima. Ispisane su stavke od kojih se sastoji Vaš doprinos troškovima. Ovdje su navedeni i eventualno preplaćeni iznosi.

Vaš račun (Ihre Vorschreibung)

U sivom polju nalazi se Vaše ime, Vaš broj korisnika usluga i broj aktuelnog računa za Vaš doprinos troškovima.

Pregled Vašeg doprinosa troškovima (Ihr Kostenbeitrag im Überblick)

Ovdje su ispisane stavke od kojih se sastoji Vaš doprinos troškovima. Tu su navedeni i eventualno preplaćeni iznosi.

Vaš detaljni račun (Ihre Detailvorschreibung)

Vaš detaljni račun sadrži detaljan popis pojedinačnih usluga. Tu vidite npr. koje usluge koliko često primate, koliko te usluge koštaju i koje subvencije na njih dobijate.

Obračun mobilnih usluga i polustacionarnih usluga (Abrechnung mobile Dienste und teilstationäre Leistungen)

Doprinos troškovima za mobilne usluge i polustacionarne usluge obračunava se uvijek dva mjeseca unazad.

Jedinice usluga & Tarife (Leistungseinheit & Tarife)

Ovdje vidite detaljno popisane jedinice pruženih usluga i koliko one zaista koštaju (tarifa).

Stavke od kojih se sastoji Vaš doprinos troškovima (Zusammensetzung des Kostenbeitrags)

To je Vaš doprinos troškovima po jedinici usluge.

Subvencija od strane FSW-a (Förderung durch den FSW)

Narančasto polje pokazuje udio koji Vam subvencioniše Fonds Soziales Wien (FSW).

Akontacija (Vorauszahlung)

Doprinos troškovima za stanovanje i njegu kao i za usluge pomoći hendikepiranim osobama  plaćaju se uvijek jedan mjesec unaprijed. Ovdje ćete naći zaračunate jedinice usluga, tarifu,  subvenciju od strane FSW-a i Vaš doprinos troškovima.

Naknadni obračun troškova (Nachverrechnung)

Naknadni obračun troškova vrši se ako je došlo do nekakve promjene u Vašim podacima koji utiču na Vaš doprinos troškovima, npr. u stepenu naknade za tuđu njegu ili visini primanja.

Informacije o Vašem kontu (Ihre Kontoinformation)

Ukoliko postoje neizmireni doprinosi, u prilogu Vam šaljemo aktuelne informacije o Vašem kontu.

Datum dospijeća (Fälligkeitsdatum)

Ovdje vidite do kada se pojedini iznos treba platiti odn. do kada ga je trebalo platiti.

Iznos za uplatu (Vorschreibungsbetrag)

Ovdje vidite Vaš doprinos troškovima koji trebate platiti za navedeno razdoblje.

Stanje (Status)

U ovom stupcu vidite stanje Vašeg računa, npr. da li se radi o aktuelnom računu, opomeni, dogovorenom plaćanju u ratama.

Neizmireni iznos (Offener Betrag)

Ovaj iznos morate još platiti.Imate li još pitanja vezano za Vaš doprinos troškovima?
Možete nas dobiti svakog dana od  8:00 do 20:00 sati na broj telefona 01/24 5 24.