zum Inhalt zur Navigation zur Suche

20 Jahre soziale Sicherheit ... unsere Reise geht weiter! Zur Zeitreise durch den FSW.

Обробка даних у межах надання первинної допомоги у Відні особам, які були вимушені залишити Україну

Наступні персональні дані обробляються з метою управління, обробки та документування послуг первинної допомоги, що надаються Віденським фондом соціального забезпечення (FSW):

 • основні дані особи (наприклад, ім'я, дата народження, громадянство, номер паспорта, місце народження, стать, дата видачі, термін дії, орган, який видав документ)
 • дані про стан здоров'я

Ці дані збираються Віденським фондом соціального забезпечення (FSW), з одного боку, від самого суб'єкта даних, а з іншого боку, від підприємств-партнерів, які надають житло, та/або від організацій, які надають допомогу вимушеним залишити країну особам.

З цією метою відбувається обробка зокрема наступних даних:

 • сканування закордонного паспорта
 • статистичний облік для розрахунку основних показників щодо переміщення осіб, які були вимушені залишити країну
 • передача зібраних даних до Федерального міністерства внутрішніх справ для проведення розрахунків
 • обмін даними з організаціями допомоги вимушеним залишити країну особам, послугами яких Віденський фонд соціального забезпечення (FSW) користується для обробки
 • обмін даними з підприємствами-партнерами, які надають житло
 • анкетування щодо стану здоров'я

Для збору статистичних даних з метою розрахунку основних показників переміщення персональні дані осіб, які були вимушені залишити країну, анонімізуються та узагальнюються. Це означає, що персональна інформація видаляється в певний момент, і зробити висновки про конкретну особу вже неможливо.

Обробка даних, що здійснюється у зазначених цілях, базується на наступних правових підставах:

 • ст. 6 абз. 1 (e) Загального регламенту про захист персональних даних (виконання завдання у суспільних інтересах) у поєднанні зі ст. 10 абз. 1 закону про захист даних (обробка даних у разі катастрофи)
 • ст. 6 абз. 1 (f) Загального регламенту про захист персональних даних (законний інтерес Віденського фонду соціального забезпечення).
  Законний інтерес Віденського фонду соціального забезпечення в обробці даних ґрунтується на обов'язку віденського фонду соціального забезпечення надавати допомогу вимушеним залишити країну особам у Відні у межах регулювання переміщення осіб, які були вимушені залишити Україну.
 • ст. 9 абз. 2 (h) Загального регламенту про захист персональних даних (обробка з метою охорони здоров'я та управління системами та послугами у сфері охорони здоров'я) у поєднанні зі ст. 6 абз.1 п. 4 угоди про надання базової допомоги згідно зі ст. 15a Федерального конституційного закону та/чи § 2 абз. 2 у поєднанні з § 3 абз.1 п. 4 Віденського закону про базову допомогу
 • ст. 9 абз.2 (h) Загального регламенту про захист персональних даних у поєднанні з § 10 закону про захист даних (обробка даних у разі катастрофи)

Персональні дані будуть передані наступним третім особам:

 • Федеральне міністерство внутрішніх справ
 • організації, які надають допомогу вимушеним залишити країну особам
 • підприємства-партнери, які надають житло
 • компетентний орган охорони здоров'я (у разі виникнення зобов'язань повідомлення).

Особи, які були вимушені залишити країну, не зобов'язані ні за договором, ні за законом надавати свої персональні дані у межах надання первинної допомоги.
Нерозголошення персональних даних може призвести до того, що надати послуги забезпечення буде неможливо.

III. Використання послуг операторів:

Крім одержувачів, вказаних в окремих цілях обробки (пункт II), Віденський фонд соціального забезпечення також регулярно користується послугами операторів (зокрема, постачальників ІТ-послуг), яким також можуть бути передані персональні дані. Усі оператори згідно з договором зобов’язані обробляти персональні дані конфіденційно та лише в межах узгодженого надання послуг.

IV. Про зберігання даних:

Віденський фонд соціального забезпечення обробляє персональні дані доти, доки це дійсно необхідно для мети, для якої вони були зібрані або оброблені. Зберігання інформації понад цей час може бути обумовлено юридичними зобов'язаннями (наприклад, Федеральним податковим кодексом) або, у разі потреби, розпочатим адміністративним чи судовим провадженням.

V. Права зацікавлених осіб та контактні дані уповноважених із захисту даних:

Особи, персональні дані яких обробляються, можуть скористатися своїм правом на інформацію про персональні дані, їх виправлення або видалення, обмеження обробки, передачу даних та заперечення за посиланням www.fsw.at/kontaktformular.

Крім того, у осіб, персональні дані яких обробляються, є можливість подати скаргу до компетентного контролюючого органу (орган із захисту даних, dsb@dsb.gv.at).

Контактні дані уповноважених із захисту даних осіб:
datenschutz@fsw.at

(07.09.2022)